Cần gấp thợ nail Nam/Nữ biết làm everything. Tiệm khu Stone Moutain. Good income, good tip. Xin liên lạc: 404-324-3792