Cần gấp thợ biết làm tất cả. Lương từ $4,000-$5,000 tùy theo tay nghề. Tiệm cách ATL 3 tiếng, có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 678-899-2142