Cần người lớn tuổi giữ bé gái 11 tháng. Bao ăn ở. Lương $1,200/tháng. Xin vui lòng liên lạc An hoặc Kim: