Cần thợ biết làm bột và CTN. Tiệm cách ATL 3 tiếng, có phòng riêng. Khu Mỹ trắng. Lương từ 4.5K-7K/m, tùy theo tay nghề. XLL: 404-543-8822