Cần thợ có kinh nghiệm. Phải vui vẻ với khách. Lương $4,000/tháng trở lên. Nhà cho thợ ở khu rất an toàn. Cách ATL 2 tiếng. Xin liên lạc Tony: 803-439-2001 (C)