Nhà mới sửa sạch đẹp, khu vực an ninh, 4 phòng ngủ, 2,5 phòng tắm. gần đường 124 và 78. khu Snellville. Giá thuê $1300/tháng. Xin liên lạc: 770-203-8871

Cần nhiều thợ làm bột và chân tay nước. Bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 404-610-4115

Tiệm 7 năm có khách sẵn, 6 stations tóc, ghế spa làm chân & phòng facial. Thợ ở lại làm, có 4 thợ biết làm đủ thứ. Chủ tiệm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Thật lòng xin L/L or text: