Cần gấp thợ Nam/ Nữ làm fulltime/parttime, biết làm bột và TCN. Tiệm ở Snellville. Lương cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ. L/L Tân: 770-982-2282

Cần thợ bột và thợ chân tay nước gấp. Bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 404-610-4115

Cần tìm một dì giữ trẻ làm part time hoặc full-time. Đến nhà giữ 1 bé trai 2 tuổi. Nhà ở vùng Snellville, GA. Bao ăn ở, có phòng riêng. Xin gọi Trang: 678-793-1792

Cần thợ Nữ biết làm SNS, P&W hoặc everything. Tiệm ở Snellvile. Bao lương hay ăn chia tùy theo khả năng. Xin vui lòng liên lạc: