Nhà ở Scenic Hwy 124 Snellville. Có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và có Sunroom. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-748-6884

Do hãng Numerical Dynamics bảo trợ. Học cách vẽ hình và Tooling với MASTERCAM. Học một lần căn bản, xử dụng trọn đời. Liên lạc Mr. Phan: 470-313-1355

Cần thợ Nữ làm everything (biết làm SNS, bột P&W), bao lương $800-$1,000/tuần. Thợ chân tay nước, bao lương $600/tuần trở lên. Tiệm ở Snellvile. Xin vui lòng liên lạc: 470-525-5102

Cần gấp thợ Nam/ Nữ làm fulltime/parttime, biết làm bột và TCN. Tiệm ở Snellville. Lương cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ. L/L Tân: 770-982-2282