Tiệm ở Smyrna, cách ATL 25 phút. Cần thợ biết làm tay chân nước, bột hoặc everything càng tốt. Tiệm rất đông khách. Lương cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc Diane: 404-643-7092 Tony

Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước & bột, full time. Tiệm cách chợ Hongkong 25 phút. Liên lạc: 404-641-8648