Cần thợ biết làm bột ở vùng New Smyrna Beach, cách Daytona Beach 15 phút. Xin liên lạc Hạnh: 386-428-1100