Cần thợ Nail làm bột, làm đủ thứ (Tay chân nước, Gel, SNS, Pink&White). Bao lương, lương cao, good tip. Tiệm sạch sẽ, sang trọng. Tiệm ở Vinning Smyrna, GA. Xin liên lạc: 404-402-0468

Cần thợ Nam/Nữ làm full time. Tiệm cách chợ Hongkong 25 phút. Liên lạc: 404-641-8648

Tiệm ở Smyrna, good location, có chợ. Có 8 ghế, 6 bàn, rent rẻ. Sang giá: 30K. Đồng thời đang tìm người làm partners. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-402-7411

Cần thợ biết làm bột ở vùng New Smyrna Beach, cách Daytona Beach 15 phút. Xin liên lạc Hạnh: 386-428-1100