Tiệm ở Simpsonville, SC. Cách chợ HK 2 tiếng. Cần thợ có kinh nghiệm làm đủ thứ. Có bằng SC, biết giao tiếp với khách hàng. Khu Mỹ trắng sang 100%. Giá cao 90% khách làm bột nhúng. Giá reg Full Set $30 up, bột nhúng $45 up, ombre $60 up. Bao lương hay ăn chia tuỳ theo tay nghề. Liên lạc Mai: 864-414-8805 (C)