Regal Nail inside Walmart ở SC vì không có người trông coi nên cần sang gấp. Rent $2,800 (bao everything). Giá: 40K (còn thương lượng) 864-885-0701 (W)