Cần thợ nam/nữ có kinh nghiệm bột, dipping và thợ tay chân nước biết làm eyelash extension càng tốt. Tiệm ở Seguin cách Houston 2hrs15'. Bao lương $1000-$1200/tuần and up, chỗ làm vui vẻ, thoải mái, nghỉ Chủ Nhật, bao chỗ ở. Xin liên lạc: 713-732-8019 (C)