Cần thợ bột giỏi, khu sang, tip cao, lương bảo đảm trên $5000/m. Tiệm ở Schertz, TX. Liên lạc: 830-660-8570

Tiệm Texy nail, TX có 8 ghế, 10 bàn, 1 p.wax, 2 restroom, tủ lạnh, máy giặt sấy, rent $3,700/tháng, inome trên $650K. Mọi chi tiết xin gọi Tiffanny: 830-660-8570

Cần thợ nam/nữ bột, tay chân nước, wax. Tiệm đông khách trong khu Kyle gần downtown Austin, bao lương. L/L: 714-592-9138