Cần bán tiệm dry clean, income $500K+. Cần mua xin gọi: 781-558-6457