Cần thợ nam/nữ, biết làm bột và tay chân nước. Tiệm trên đường Swift and Proctor ở Sarasota, FL. Tiệm sạch sẽ, khách thân thiện. Liên hệ: 941-266-5589

MAI Beauty Nail Salon 1876 Stickney Point Rd., Sarasota, FL 34231 941-706-4053