Tiệm ở Sarasota, trong khu Publix cần gấp thợ nam/ nữ biết làm bột và thợ tay chân nước. Tiệm khách Mỹ trắng, tip cao, bao lương hay ăn chia tùy ý. Xin liên lac: 941-284-3941