Tiệm nails ở Sarasota cần thợ nam/ nữ biết làm tay chân nước hoặc everything. Tiệm khu Mỹ trắng, lịch sự, good tip (cash only), bảo đảm income, chỗ làm sạch sẽ, thoải mái. Liên lạc Kim : 941-266-5589

Tiệm Siesta Nail & Spa ở Sarasota, FL, cần thợ nail nam hoặc nữ biết làm bột và tay chân nước. Làm việc 6 ngày/ tuần. Tiệm nằm gần biển, khu Mỹ trắng, trong khu chợ Publix. Tiệm mở cửa Mon-Sat 9AM-7PM, Sun 11AM-5PM. Xin liên lạc Jeffrey hoặc lily: