Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm biết làm đủ thứ, Full-time/Part-time. Bao lương $3,500, hơn ăn chia. Tiệm vùng Sandy Spring & Brookheaven. Khách Mỹ trắng, khu vực business, tip cao. Tiệm mở cửa từ 10am đến 7:30pm. Chủ Nhật từ 12:00pm đến 5:00pm. Xin liên lạc: 678-448-8292 (C)

Tiệm trong Kroger Shopping Center vùng Powder Springs. Có 8 bàn, 8 ghế. Rent $2,900, bao gồm nước, rác & CAM. Giá bán $80,000. Income ổn định. Xin liên lạc: 404-788-2191 (C)

Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột hoặc tay chân nước. FT/PT. Vùng Mỹ trắng, trong khu Publix. Tiệm cách chợ HK 25', cách Chamblee 15'. 678-799-0885

Tiệm ở Sandy Springs đông khách, giá cao, tip hậu. Cần đủ mọi tay nghề, SNS, Gel. Bao lương nếu cần. Xin gọi: 404-368-6319