Cần thợ nail biết làm everything bao $800/tuần hơn ăn chia, và đồng thời cần thợ tay chân nước, ko phân biệt tuổi tác. L/L Bailey: 512-393-4463