Cần người đến nhà giữ 2 bé 4 tháng & 27 tháng tuổi, biết nấu ăn, sạch sẽ. Nhà ở Austin, có chỗ ở riêng. Lương thỏa thuận. Xin liên lạc: 512-938-8381

Vì không người trông nom cần sang gấp tiệm nail trong khu shopping lớn tại San Marcos, địa điểm gần trường Đại Học Texas State và Amazon. Cần thợ gấp. Xin liên lạc John: 805-598-0342 (C)