Tiệm ở San Marcos, cần thợ biết làm đủ thứ, bao $3600-$45000/m hơn ăn chia. Cần thợ tay chân nước. Có chỗ ở cho thợ ở xa. L/L: 512-216-9114