Tiệm ở San Marcos, cần thợ biết làm đủ thứ, bao $800/w hơn ăn chia. Cần thợ tay chân nước. Xin liên lạc: 512-393-4463