Nhà mới khu Sachse gần Firewheel Mall, trường học Sachse cho share. L/L: 469-328-6972