Tiệm vùng Royse City khu Mỹ trắng, tip cao, khách sang. Cần thợ làm bột solar P/W, dipping nexgen 90% là dipping), wax, eyelash extension, massage, chân tay nước và gel, FT/PT. Lương cao, bao quanh năm $800-$950. Chỗ làm vui vẻ, chủ thoải mái. Cần receptionist có kinh nghiệm. Xin liên lạc: 469-226-0303