Cần thợ bột biết làm đủ thứ & thợ tay chân nước, bao lương hay ăn chia tùy khả năng, tiệm ở Rowllet. Xin gọi: 469-777-0972

Cần thợ bột gấp, bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm ở Rowllet. Xin liên lạc: 682-597-8470

Cần bán tiệm nail gấp vì bận chăm con. Tiệm rộng 1200sf, 8 ghế spa+ 2 ghế baby, 6 bàn bột. Xin liên lạc: 469-777-0972

Cần thợ tay chân nước, vùng Rowlett khu Mỹ trắng, tip cao. L/L: 972-522-9342 (C)

Cần nhiều thợ nail nữ, khu Mỹ trắng 100%, tip rất cao, tiệm ở Rowlett. Xin liên lạc đi làm ngay: 972-693-7759