Tiệm mới mở ở Roswell, khu Mỹ trắng. Cần nhiều thợ bột & tay chân nước. Sẽ bao lương. Mọi chi tiết xin liên lạc: 470-587-3738

Vì lý do không người trông coi nên cần sang gấp tiệm nail. Vùng Roswell, exit 7B của North 400. Giá 55K (có thể thương lượng). Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-557-2875