Tiệm trên đường Hocombrigde Road, kế bên Shopping Kroger, exit 7A. Tiệm có 17 năm. Income ổn định. Xin liên lạc: 678-622-6688

Tiệm ở Roswell, trong khu chợ Publix. Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm làm bột, SNS & tay chân nước. Lương cao, good tip. Từ $4,000-$6,000/tháng tùy theo khả năng tay nghề. Sẽ được bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 404-955-5702

Cần gấp thợ TCN & SNS. Tiệm vùng Mỹ trắng Roswell. Lương từ $3,500-$4,000/tháng, good tip. Tiệm không có người trong gia đình làm chung. XLL: 678-665-0707