Cần sang tiệm ở Roswell. Tiệm có 4 thợ. Tiền Rent $1,400/tháng +CAM và nước. Giá sang: $55,000. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-917-5425 (C)

Vì lý do không người trông coi nên cần sang gấp tiệm nail. Vùng Roswell, exit 7B của North 400. Giá 55K (có thể thương lượng). Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-557-2875