Cần cô lớn tuổi đến nhà ở Rockwall cách Garland 30 phút để giữ 2 bé 3 tuổi và 4 tuổi, siêng năng, sạch sẽ, thật thà & phụ chút ít việc nhà. 469-586-7264

Tiệm khu Mỹ trắng cách Garland 15'-20', tip hậu. Cần gấp thợ bột & thợ tay chân nước, bao lương nếu cần, mới ra trường OK. Xin gọi or text 469-264-3925