Tiệm nails ở Rockwall cần thợ nails có kinh nghiệm và thợ tay chân nước, biết wax càng tốt. Tiệm ở Rockwall, khu Mỹ trắng, lbao lương $800-$1000/w tùy kinh nghiệm, good income, good tip, chỗ làm thoải mái. Xin liên lạc: 214-395-0981

Tiệm ở Rockwall cần thợ biết làm dipping, nexgen, wax, chân tay nước, bao lương quanh năm, tip cao, 0 trừ tiền supply và clean up. 314-520-9026

Cần gấp nam phụ bếp biết xào làm full-time và chạy bàn part-time, lương hậu làm cho nhà hàng ở Rockwall gần hồ 30. Xin liên lạc: 469-288-0596

Cần người giữ bé 15 tháng, làm thứ 2- thứ 6. Lương $1300/tháng. Nhà ở Rockwall. Xin liên lạc: 972-904-3237

Tiệm nail trong khu Target, TP Rock Wall, tiệm có 10 ghế 6 bàn khu Mỹ trắng cần sang tiệm. Giá cả thương lượng. Cần thợ chân tay nước. L/L Hùng: 972-722-4837