Tiệm ở Rockwall cần thợ biết làm dipping và nexgen, wax, chân tay nước. Bao lương quanh năm. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ, tip cao. Không trừ tiền supply và clean up. L/L: 314-520-9026

Cần gấp nam phụ bếp full time, cần chạy bàn FT/PT, lương hậu làm cho nhà hàng ở Rockwall gần hồ 30. Xin liên lạc: 469-288-0596

Cần người giữ bé 8 tháng, biết nấu ăn, làm thứ 2- thứ 6, biết lái xe, không ở lại đêm. Lương $1200. Nhà ở Rockwall. Xin liên lạc: 972-904-3237

Tiệm thành phố Rockwall cần thợ biết làm bột và tay chân nước. Tiệm nhiều khách walk-in, khu Mỹ trắng, tip cao, bao lương hoặc ăn chia tùy sở thích. L/L: 972-358-9176

Tiệm ở Rockwall cần thợ nữ, làm bột tay chân nước ok, FT/PT, chủ thoải mái dễ chịu, không trừ tiền service. Lương $700-$900/w. 972-697-1865

Tiệm ở Rockwall/205 cần thợ tay chân nước, bột, đủ thứ, gel, dipping full or prat-time, bao lương từ $750-$1000 theo khả năng. Tiệm khu Mỹ trắng cách Sachse, Wylie và Garland 15-20 phút. Liên lạc: 940-435-8686