Tiệm sắp khai trương cần nhiều thợ nail gấp cho tiệm sắp mở. Tiệm lớn đẹp và sang ở Rockwall, khu Mỹ trắng, giá cao, cách Garland 20 phút. Bao lương tùy theo khả năng kinh nghiệm. Đang tuyển thợ giỏi biết đủ thứ, thợ bột pink/white, dip powder, nexgen, chân tay nước, shelac gel facial. Liên lạc Eric: 972-256-6188