Làm tay chân nước hoặc everything. Tiệm ở GA, cách chợ HK 1hr45'. Tiệm khu Mỹ trắng, khách sang. Khách bột dip: $35, $40. Pedicure: $25, $35, $45, $50. Lương thỏa thuận. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: