Tiệm ở Rincon, GA. Rộng 1,800 sqft. Có 8 ghế, 6 bàn & đầy đủ tiện nghi. Nằm trong khu Shopping Center lớn. Khách nửa đen, nửa trắng. Mọi chi tiết xin liên lạc: 912-826-1870 (W)