2008 Ford Mustang convertible chạy còn rất tốt và sạch sẽ 140k miles, cần bán 7500$. Và 2010 Chevy pickup truck chạy rất tốt, không có vấn đề gì hết cần bán 7000$. Giá có thể thương lượng. Xin gọi: 2147266112

Nhà sạch sẽ, góc Buckingham và Yale - Richardson, bao điện nước internet giặt sấy, only nữ du HS. Chủ dễ chịu. L/L Thanh: 469-487-5173 (text)

Tiệm nail đông khách tại Richardson cần gấp thợ nữ-nam biết làm PW, nexgen, gel... khu Mỹ trắng, tip cao, bao lương theo kinh nghiệm. L/L: 469-682-1656

Cần thợ full or part-time, income $900 & up. Làm cho tiệm nail khu trắng tip cao, ở Addison Plano. Cần receptionist và người clean up tiệm. 469-203-5719