Bao $900-$1200. Cần thợ full or part-time, làm cho tiệm nail, khu trắng tip cao, khu Addison Plano. Cần receptionist. Liên lạc: 469-203-5719

Cần thợ nam nữ kinh nghiệm P/W, bột nhúng, tay chân nước, PT/FT. Tiệm đông khách walk-in, lương bảo đảm $700-$800. 972-437-6611

Cần thợ nail có kinh nghiệm làm cho tiệm mới mở ở Richardson, biết làm bột, wax, bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Xin liên lạc Sương: 469-434-9956