cần nhiều thợ nữ làm full-time or part-time. Tiệm mới sang trọng, rộng thoải mái. Cần thợ làm tay chân nước, SNS, eyelash extensions, wax, liquid gel, pink and white. Bao lương tùy khả năng, giá cao, khách Mỹ trắng. Xin liên lạc: 602-702-6199

Cần Nhiều Thợ Nail Tiệm nằm vùng Paradise Valley. Khu Mỹ Trắng, khách rất đông, Tip nhiều, Không khí làm việc như gia đình. Cần thợ tay chân nước, bột. BAO LƯƠNG: $800-$1000. Mọi chi tiết xin liên lạc : 602-500-2229 602-500-2229