HERBAL NAILS & SPA 5185 W. Baseline Road, Suite 103 Phoenix, AZ 85339 (S W Corner of 51st Ave & Baseline Road, Within LA Fitness & Walgreen). Đang cần rất nhiều thợ BỘT(KHÔNG LÀM CHÂN), WAX, FACIAL, EYELASH EXTENTION. Bao lương từ $1000-$1200 Tùy theo khả năng. Xin liên lạc số phone/Text: 480-500-8000. Hoặc 602-237-4370 Website :http://herbalnailspa.com. Thành thật cảm ơn 480-500-8000