Cần sang gấp vì lý do gia đình. Có 8 ghế, 6 bàn, phòng wax, phòng giặt sấy... Income ổn định. Tiệm ở Alabama, cách ATL 1h45'. Xin liên lạc: 334-759-8049

Cần thợ bột có kinh nghiệm, bao lương $150/ngày. Bao ăn ở. Thợ chân tay nước có kinh nghiệm, bao lương $120/ngày. Xin liên lạc: 404-431-1164