Cần sang tiệm phở tại Panama City, FL. Chỉ có 1 tiệm duy nhất ở Thành Phố này. Giá sang: 79K. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Thúy:

Cần sang tiệm bánh mì, bobo tea, frozen yogurt ở Panama city, FL. Good income, good location & rent rẻ. Xin liên lạc: