Cần người phụ bếp, làm lâu dài. Tiệm ở Florida, gần Panama City. Lương $9/giờ, làm trên 40g/ tuần có over time. Và cũng có chỗ cho thuê. Xin liên lạc Trúc: 850-333-9326

Cần 2 thợ làm tay chân nước, bột, biết wax, facial càng tốt. Tiệm gần Panama City, FL, khu Mỹ trắng, cần thợ làm lâu dài, không quan trọng tuổi tác. Income ổn định nguyên năm, chia turn rõ ràng, công bằng, cần làm từ từ, không gấp, sẽ không mất turn. Ủng hộ để build khách, nếu khách yêu cầu thì làm thoải mái. Có phòng cho thuê, phòng nhỏ $150, phòng lớn $250, free Wifi. Xin liên lạc: 850-939-0819