Nhà hàng Việt Nam ở Panama City, FL, cần 1 người biết nấu ăn, làm 1 tuần 6 ngày. Trả lương tháng hoặc lương theo giờ tùy theo kinh nghiệm. Có chỗ ở cho người ở xa. Xin liên lạc Sơn: 407-818-0881