Tiệm ở Orange City đang cần thợ full time, làm tay chân nước, biết làm everything càng tốt. Tiệm trong khu shopping lớn, gần Target, LA Fitness, nhà hàng...Income ổn định. Thật lòng xin liên lạc: 407-234-4018