Tipsy Nail & Salon Bar Cần gấp nhiều thợ nail, tiệm nằm trong khu chợ Organic, nhà hàng, 24h gym, trên đường chính rất đông khách, khu Mỹ trắng. Bao lương cao trên ăn chia. Chỗ làm thoải mái, sang trọng, giá cao, tip cao. Tiệm đang cần nhiều thợ làm bột, P&W, gel, tay chân nước, dipping và waxing. Anh chị vui lòng liên lạc: 321-263-9832