Tiệm ở Oldsmar, FL, sạch sẽ, đẹp, mới remodel lại. Tiệm có 8 ghế spa, 5 bàn nail, 1 phòng wax, khu Mỹ trắng, tip cao. Tiền rent rẻ $2,200/ tháng. Ai có nhu cầu xin liên lạc anh John: 714-677-7141 813-549-9365 NHUNG

Tiệm ở Oldsmar, FL, sạch sẽ, đẹp, mới remodel lại. Tiệm có 8 ghế spa, 5 bàn nail, 1 phòng wax, khu Mỹ trắng, tip cao. Tiền rent rẻ $2,200/ tháng. Ai có nhu cầu xin liên lạc anh John: 352-383-2204