Tiệm ở North Richland Hill, cần thợ full-time biết làm đủ thứ, tip cao, bao lương $800 and up tùy khả năng. L/L: 817-675-3995