Cần thợ Nam/Nữ biết làm CTN/everything. Bao lương $900/tuần, trên ăn chia. Có chỗ ăn ở đàng hoàng. Tiệm ở SC. Tiệm làm thoải mái, tính cách gia đình. XLL: 770-670-8662 Steven