Cần thợ nail biết làm đủ thứ. Tiệm ở North Carolina. Bao ăn ở. Mọi chi tiết xin liên lạc: Kim or Tammy 828-966-5267