Tiệm LUSH NAIL BAR, Newnan cần nhiều thợ nail. Tiệm lớn, rộng, nằm trong khu shopping Ashley Park. Bao lương theo khả năng, tiệm có bonus. Xin liên lạc: 770-683-2328 706-580-7751 KIM

Cần thợ làm chân tay nước, bột hoặc everything càng tốt. Tiệm ở Newnan, cách chợ Trinh 35 phút. Lương cao từ $3,500/tháng trở lên, tip hậu. Xin vui lòng liên lạc: 678-900-5000