Cần nhiều thợ bột & chân tay nước. Bao lương 4,500/tháng. Tiệm vùng Newnan, South 85, exit 47, cách chợ Hongkong 50 phút. Xin liên lạc: 770-881-4203

Tiệm trong khu shopping Walmart, TP. Newnan. Đông khách, vùng Mỹ trắng, tip cao. Cần nhiều thợ có kinh nghiệm làm everything. Lương từ $4,000/tháng trở lên. Nếu cần sẽ bao lương cao tùy theo tay nghề. Xin liên lạc: 770-252-8181

Tiệm ở Newnan, ngay trung tâm shopping center. Có 12 ghế lớn & 2 ghế baby. Tiệm rộng, đẹp. Khách rất đông vì lý do cá nhân nên cần sang. 404-408-5323 Kim