Nhà hàng Phở ở New Braunfels, income $1 triệu/năm, tiệm đang đông khách. Vì không người quản lý cần sang. Xin liên lạc: 830-312-2065