Cần GẤP nhiều thợ có tay nghề cao, có kinh nghiệm làm SNS. Tiệm ở thành phố Mount Pleasant SC, tiệm đẹp nhất khu MT. Pleasant SC. Lương bao $5,000/tháng, trên ăn chia. Khách 100% Mỹ trắng, tip hậu. Xin liên lạc: 843-906-4520 Kathy

Cần thợ giỏi có bằng South Carolina or ATL (INC). Tiệm vùng biển Mount Pleasant. Lương trên $5,000/tháng. Giá cao, tip rất nhiều. Xin liên lạc: 843-864-1035 (C)