Tiệm trong Southlake Mall, Morrow. Tiệm đẹp, good income. Hiện có 6 ghế, 8 bàn. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: * Đồng thời cần thợ nail 404-580-3366 Phan