Cần 1 quản lý tiệm nail/receptionist ở Atlanta thông thạo Anh-Viet, không cần biết làm nail, lương $3000, chia tụrn quản lý tiệm. 678-707-1031

Cần gấp thợ có kinh nghiệm làm bột, gel color & chân tay nước. Bảo đảm income $5,000/tháng. Tiệm cách Atlanta 3 tiếng gần Savanah. Xin liên lạc: 912-376-9889 404-563-9770