Cần thợ có KN làm everything. Rất đông khách. Income 1.2K-1.8K/w. Bao lương 1.2K/w, trên ăn chia. Tiệm ở Montgomery, có chỗ ở cho thợ. Tiệm vui vẻ, hòa đồng. 404-844-3809