Cần thợ chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Tiệm khu Mỹ trắng. Có chỗ ở FREE cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc: 770-235-7907 (C)

Cần gấp phụ bếp Nam/Nữ, không phân biệt tuổi tác. Xin liên lạc Hùng: 404-769-3908