Cần thợ chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Tiệm khu Mỹ trắng. Có chỗ ở FREE cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc: 770-235-7907 (C)

Tiệm rất đông khách. Cần thợ tay chân nước hoặc biết làm đủ thứ. Bao lương $3500-$4000, có phòng riêng cho thợ ở xa, vợ chồng ok. Tiệm cach Atlanta 1hr40'. Nếu thật lòng xin gọi đi làm liền. 404-825-0124