Cần thợ nails nam/nữ có kinh nghiệm, bao lương. Làm 6 ngày/tuần. Cách Arlington 25p. CẦN BÁN TIỆM vì hoàn cảnh gia đình. Nếu thật lòng xin liên lạc: 972-723-2771