Tiệm nail cần thợ chân tay nước và bột, lương từ $700-900. L/L:

Cần gấp thợ nails kinh nghiệm 2 năm trở lên, bao full-time $900-$1100 + tip $200 /w , part-time $150/ngày, khu Mesquite. Xin liên lạc: 972-285-9995