Tiệm nail lớn ở N.75 exit 44, cách Stacy Outlet Mall 7 phút. Cần gấp thợ bột, chân tay nước, FT/PT. Tiệm lớn, khu Mỹ trắng, giá cao. Mọi chi tiết xin liên lạc Melisa: 214-558-2418