Tiệm nails ở Melissa, exit 44 N.75. Cần mướn thợ bột và chân tay nước, FT/PT. Part-time cuối tuần hoặc after 12pm. Bao lương hoặc ăn chia. Mọi chi tiết xin liên lạc Melisa: 214-558-2418