Tiệm vùng McKinney gần Allen outlet mall, cần thợ kinh nghiệm P/W, nexgen, chân tay nước. Tiệm bao lương quanh năm, lương $900-$1300/w, tip cao, chỗ làm vui vẻ thoải mái, không trừ tiền supply và clean up. Xin liên lạc (call/text): 469-585-1454

Tiệm ở McKinney, TX đông khách, tip cao, cách Garland 30'. Cần nhiều thợ nexgen, biết làm đủ thứ, bao lương $700-$900/w tùy khả năng. Xin liên lạc: 920-217-6043

Tiệm ở McKinney (exit 40A cạnh Hwy 75). Cần thợ biết làm đủ thứ, tip trả hàng ngày, không trừ tiền supply, bao lương $800-$1000. 252-363-5333

Tiệm nail ở trong Galleria Mall và tiệm nail ở McKinney cần gấp thợ nail kinh nghiệm, FT/PT OK, lương cao, tip cao. BAO LƯƠNG. Liên lạc: 469-363-1530 972-567-0639

Tiệm vùng McKinney, Frisco cần nhiều thợ nails P/W, bột nhúng, gel và chân tay nước. Xin liên lạc: 214-909-2968 (Cell)

Cần sang tiệm nail vùng McKinney trong khu Tomthumb (đường Hardin/Eldorado), giá cao khách sang, 1200sft, 8 ghế 4 bàn, 5 thợ FT, hoạt động gần 20 năm 1 chủ, income stable, đã remodel rất đẹp có 2 water falls. Cần thợ có kinh nghiệm bột hoặc tay chân nước, bao lương $850/w. L/L: 469-450-3273