Cần thợ nam nữ tay chân nước, bột gấp, lớn tuổi OK. tiệm cách Garland 30', FT/PT, khu Mỹ trắng, L/L: 972-542-2876

Tiệm nail lớn, sang trọng ở khu giàu McKinney. Cần thợ nail bao lượng $900/tuần. Xin liên lạc Tony/ Hải: 669-222-9429

Tiệm nail ở McKinney, cần thợ nữ kinh nghiệm bột biết wax, bao lương $800/w hơn ăn chia. Nếu ở Garland đi chung xe với chủ. Xin liên lạc: 707-295-1826

Tiệm vùng McKinney gần Allen outlet mall, cần thợ nữ kinh nghiệm P/W chân tay nước & gel. Tiệm bao lương quanh năm, lương $900-$1300/w, tip cao, chỗ làm vui vẻ thoải mái. Xin liên lạc (call/text): 469-585-1454

Tiệm vùng McKinney, Frisco cần nhiều thợ nails P/W, bột nhúng, gel và chân tay nước. Xin liên lạc: 214-909-2968