Tiệm nail lớn, sang trọng ở khu giàu McKinney. Cần thợ nail bao lượng $900/tuần. Xin liên lạc Tony/ Hải: 669-222-9429

Tiệm nail vùng McKinney/Hwy75 cần gấp thợ nail giỏi P/W, bột, dip và tay chân nước, bao lương $800-$1000/w. Xin liên lạc: 469-734-5791

Rent $1700, 6 ghế mới, 5 bàn. Giá cả thương lượng. L/L:

Tiệm vùng McKinney, Frisco. Cần nhiều thợ nails P/W, bột nhúng, gel và chân tay nước. Cần 1 manager và cần 1 người clean up. Xin liên lạc: 214-909-2968 (Cell)

Tiệm lớn và sang trong, khu McKinney-TX Mỹ trắng, tip cao, cần nhiều thợ kinh nghiệm P/W, dipping powder (bột nhúng), bao lương $800/w hơn ăn chia. Cần thợ body massage, facial, eyelash extension. Chỗ làm thoải mái, chủ trẻ hòa đồng, giúp đỡ thợ tối đa. Không trừ tiền supply và clean up. Xin liên lạc: 214-799-8365 (Dũng)

Tiệm nail McKinney, cần gấp thợ bột và tay chân nước có kinh nghiệm sẽ bao lương cao. Xin L/L: 469-954-0747

Cần bán gấp tiệm nail khu McKinney. Tiệm 9 ghế, rent $2370 luôn tiền nước. L/L Tony: 469-268-4494