Tiệm nail ở McKinney cần thợ bột và thợ chân tay nước, bao lương tùy khả năng. Nếu ở Garland đi chung xe với chủ. Xin liên lạc: 707-295-1826

Cần thợ nail nữ làm full or part-time, khu McKinney-TX, Mỹ trắng, tip cao. L/L Toàn: 510-229-8627

Tiệm ở McKinney-380-75 Frwy, trong khu Walmart, cần 1 thợ nam /nữ biết làm bột. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. L/L: 469-422-1444

Tiệm vùng McKinney, Frisco cần nhiều thợ nails P/W, bột nhúng, gel và chân tay nước. Xin liên lạc: 214-909-2968 (Cell)

Cần 1 người giữ bé trai 13 tháng, ở lại và không làm việc nhà, lương thỏa thuận, ở Plano - Texas. Xin liên lạc Dung: 501-400-5146

Tiệm ở Mckinney cần tuyển thợ FT/PT, bao lương hoặc ăn chia, khu Mỹ trắng, tip cao, nơi làm việc hòa nhã, đoàn kết. Xin liên lạc chị Lynn: 972-347-6866