Tiệm sang, khu McKinney Mỹ trắng, tip cao, cần thợ kinh nghiệm dip (bột nhúng), bao lương $800/w; thợ chân tay nước, gel, bao lương $700/w hơn ăn chia. Chủ hòa đồng, giúp đỡ thợ tối đa. Xin liên lạc: 214-799-8365 (Dũng)

Tiệm nail lớn, sang trọng ở khu giàu McKinney. Cần thợ nail bao lượng $900/tuần. Xin liên lạc Tony/ Hải: 669-222-9429