Cần thợ làm full time/part time. Tiệm trong khu Kroger, vùng Mableton, Marietta. Xin liên lạc: 770-745-9669

Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột, SNS hoặc làm everything. Lương từ $4,000/tháng trở lên. Tiệm ở Marietta, khu Mỹ trắng. Xin liên lạc: 770-424-0221