Cần thợ làm full time/part time. Học sinh hoặc du học sinh làm part time cũng ok. Tiệm trong khu chợ Publix, vùng Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Xin vui lòng liên lạc:

Cần thợ Nữ làm bột & thợ chân tay nước. Tiệm ở Marietta, vùng Mỹ trắng 100%. Xin liên lạc: 770-815-6231

Cần thợ làm P&W, bao lương theo khả năng & thợ CTN. Đặc biệt: nhận học sinh (FT/PT). Tiệm ở Johnson Ferry, Marietta. Lương cao, tip cao. Liên lạc:

Parisian Nail Salon: 3625 Dallas Hwy, Marietta GA 30064. Cần thợ Nam/Nữ dưới 40 tuổi. Làm full time hoặc part time. Biết làm bột, gel or SNS. Tiệm đông khách, lương cao, tip rất hậu. Xin vui lòng liên lạc: 404-405-9983 Ken

Thợ có KN bột/TCN. Lương 3.5K-4.5K/month. Tiệm ở Marietta, trong Walmart, cách chợ HK 25'. Tiệm ít mùi. Bao lương nếu cần. L/L Tony: 404-502-8446

Nam/Nữ có bằng & KN làm bột và TCN. Làm ở Marietta trong khu Walmart. Lương $3.8K-4.3K/tháng. Ăn chia hoặc bao lương. L/L: 770-499-8252