Cần thợ làm bột và tay chân nước. Tiệm vùng Mỹ trắng, khu Marietta & Kennesaw. Lương cao, típ hậu. Xin gọi: 678-290-5404 404-483-7113

Tiệm mới khai trương cần thợ gấp. Cần thợ biết làm everything, thợ tay chân nước. Làm Full time/part time. Chỗ làm thoải mái, location good ở Marietta cách Jimmy Carter 25 phút, tips cao. Bao lương cho thợ nếu cần tùy theo kinh nghiệm & khả năng. Xin liên lạc: 678-267-5514

Cần thợ nail (bao lương theo khả năng) Đặc biệt: nhận học sinh (FT/PT). Tiệm ở Johnson Ferry, Marietta. Lương cao, tip cao. Liên lạc: 678-800-9511 (C)

Tiệm ở Roswell Rd, East Cobb, Marietta. Good location, good tip. Giá sang: $55,000. Có 5 ghế, 5 bàn (bàn double). Call hoặc text (nói tiếng Anh) 678-939-4026

Cần thợ Nữ làm chân tay nước, gel, hoặc đủ thứ, biết làm eyelashes càng tốt. Tiệm ở Marietta, trong khu Kroger. Bao lương mùa đông $1,500/2 tuần & up, mùa hè $2,000/2 tuần & up (tuỳ theo tay nghề), good tip. Chủ vui vẻ, hoà đồng & thoải mái. Xin vui lòng liên lạc: 404-990-0146 (C)

PARISIAN NAIL SALON Cần thợ làm tay chân nước, bột hoặc biết làm tất cả càng tốt. Tiệm ở Marietta, khu Mỹ trắng. Income từ $3,500-$4,000/tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc Reno Nguyễn: 770-419-1200

Cần thợ có KN làm bột/TCN. Lương 3.5K-4.5K/tháng. Tiệm ở Marietta, trong Walmart, cách chợ HK 25'. Tiệm ít mùi. Bao lương nếu cần. 404-502-8446

Cần thợ làm full time/part time. Tiệm trong khu Kroger, vùng Mableton, Marietta. Xin liên lạc: 770-745-9669