Nhà mới, ở Marietta. Bao everything. Giá: $350/tháng. Ưu tiên Sinh Viên & Nữ độc thân. Xin liên lạc:

Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. Tiệm ở Marietta, vùng Mỹ trắng 100%. Xin liên lạc: 770-815-6231

Tiệm ở Marietta. Gồm 2 buildings, rộng 8,000 sqft, 9 cửa, 30 parking space. Địa điểm tốt. Giá sang: 125K (có thể thương lượng). L/L: 678-622-2059 Hải

Tiệm vùng Marietta. Income cao. Chủ owned tiệm trên 18 năm. Có 10 thợ, khách đông ổn định. Vì lớn tuổi muốn về hưu. Xin liên lạc: