Cần sang tiệm tóc và nail vùng Margate, FL, tiệm busy hơn 10 năm ,good location, gồm có 13 hairs stations, 7 nails stations, 3 shampoo stations, 1 phòng waxing, 1 phòng hair color và 5 ghế pedicure. Tiệm rộng 2,250 SF, rent $5,400/ tháng ,income ổn định. Giá bán $105,000. Thật lòng muốn mua gọi Tân: 954-592-1567