Tiệm nail in Mansfield, TX cần sang. Tiệm trong khu thương mại đang phát triển, đông đúc nhộn nhịp, khu Mỹ trắng, 1700 sqft, 10 bàn, 10 ghế, 2 phòng facial & eyelashes, good income, tip cao. Liên lạc Hậu Huỳnh. Nếu không bắt phone xin để lại text message. 214-235-5491

Tiệm có 7 bàn, 7 ghế, 1 p.wax, khu Mỹ trắng, tiền rent rẻ, có income, parking rộng rãi. Tiệm cho người ở Arlington, mainfield, Grand Prairie. Thật lòng xin liên lạc: 682-205-0300