Nhà mới khu yên tĩnh ở Mansfield TX, gần Debbie Ln & Matlock Rd, dư 1 phòng cho share, bao điện nước, giặt sấy, internet, light cooking, độc thân only. 214-412-8509

Cần bán tiệm nail khu Mỹ trắng, trong khu Chợ Kroger ở thành phố Mansfield. L/L: 682-234-7424

Cần thợ nails gấp full-time hoặc part-time, bao lương hoặc ăn chia. Tiệm vùng Mansfield khu Mỹ trắng. Xin liên lạc Nancy: 301-768-8218