Nằm trong khu thương mại đang phát triển, 10 bàn, 10 ghế, đầy đủ tiện nghi. Khu sang, tip cao, good income, good location. Vì lý do đi xa thiếu người quản lý tiệm. Giá cả thương lượng. Call hoặc text: 214-235-5491

Tiệm có 7 bàn, 7 ghế, 1 p.wax, khu Mỹ trắng, tiền rent rẻ, có income, parking rộng rãi. Tiệm cho người ở Arlington, mainfield, Grand Prairie. Thật lòng xin liên lạc: 682-205-0300