Cần nữ giúp việc nhà và nấu ăn, bao ăn ở, làm 6 ngày/tuần, lương $1600. Nhà cách Chợ Hiệp Thái Arlington 15'. L/L Chi: 469-230-8325

Cần bán tiệm nail có 8 spa chairs, 8 nail stations, 4 beds for facials, waxing, eyelashes. 1860 Sqft. 817-991-3096

Cần người có kinh nghiệm trông trẻ 4 tuổi, ở lại qua đêm, biết lái xe càng tốt. Nhà Seattle, WA, lương hậu. Xin liên lạc: 206-451-9853