Cần thợ nail nam nữ có kinh nghiệm làm bột và thợ chân tay nước, good income, good tip, không khí làm việc thoải mái, bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Tiệm ở 35 South cách San Antonio 25', mở cửa 10AM-7PM. 210-325-6646