Cần gấp thợ nail nam/nữ, ở Longview, lương $700-$800/w. Lương thỏa thuận tùy theo tay nghề, có chổ ở. L/L: 903-553-0702