Cần phụ bếp hoặc thợ nấu, bao ăn ở, cách Houston 3.5 hrs. L/L: 903-235-8151

Cần thợ tay chân nước và thợ bột, nam/nữ. Tiệm ở Longview cách Dallas 2 tiếng, có chỗ ở. Bao lương. Xin liên lạc: 903-353-4411