Tiệm trong mall Longview cần bán vì muốn move đi tiểu bang khác. Bán $200K, có 9 thợ, 10 ghế, 7 bàn, 2 p.wax, 1 p.ăn, 1 p.supply. Xin liên lạc: 903-215-6881