Cần thợ biết làm đủ thứ. Tiệm ở Loganville. Bao lương tuỳ theo khả năng. Trả nửa tiền mặt, nửa check. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-982-9388 (W)

Tiệm Mỹ trắng Loganville-Grayson. Cần thợ Nữ làm bột, tay chân nước, full time/part time. Bao lương $100-$130/ngày. Xin liên lạc: 404-992-1529

Tiệm ở Loganville. Có 8 ghế, 6 bàn. Rộng 1,400 sqft. Giá sang: 45K. Xin liên lạc: 770-982-9388 (W)