Tiệm ở thành phố nhỏ cách Lubbock 40', cách Amarilo 1 tiếng 45 phút, 100%khách Mỹ trắng, good location, income 2 vợ chồng từ 12K tới 14K/tháng, 1 tiệm duy nhất. Ai thật lòng mua xin gọi để biết thêm chi tiết: 806-518-2544 Kody