Tiệm ở Little Elm cần thợ nails làm bột, bao lương $950-$1100. Xin liên lạc: 469-569-0406

Cần sang tiệm hoặc tìm partner cho tiệm nail ở Little Elm vì thiếu người trông coi, tiệm rộng đẹp, khu Mỹ trắng, thích hợp cho gia đình. Cần thợ nail, bao lương hoặc ăn chia. Thật lòng mua liên lạc Lena: 469-450-9009

Tiệm nails mua $300K, cần sang lại gấp 1/2 giá $150K. Chủ cần bán gấp để về Việt Nam. Xin liên lạc: 469-544-7622