Tiệm nail Cowboys Nail Spa mới khai trương vùng Little Elm cần nhiều thợ bột, tay chân nước, wax, facial, massage. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Xin liên lạc 469-544-7622