Tiệm mới xây 3200 sf, có 26 ghế tại ranh giới Frisco cần bán gấp vì không người trông coi. Xin liên lạc: 972-800-4111

Cần 1 người đến nhà ở Little Elm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và phụ trông nom bà cụ nửa ngày, lương $1600 trở lên. L/L: 972-999-7342