Tiệm ở Little Elm cần thợ nails làm bột, bao lương. Xin liên lạc: 469-569-7173

Nhà ở Little Elm/Frisco, TX có phòng cho share. Xin liên lạc: 214-226-3819

Nhà ở Little Elm, cần 1 người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, sạch sẽ gọn gàng. Xin gọi: 972-999-7342