NEW 07/26/2019! Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước hoặc làm bột. Tiệm vùng Mỹ đen, exit 43 của I285. Cách chợ HongKong 30 phút, cách chợ Trinh 30 phút. Có thể đi chung xem với chủ ở chợ HK. Bao lương quanh năm từ $3,000-$4,000. *Đồng thời cho share phòng, thích hợp cho vợ chồng có con nhỏ. Nhà cách chợ HK 5’. Xin liên lạc: 770-656-8762 (C) 770-808-1038 (W)